O nama

O nama

Odvjetničko društvo Gjurgjan & Šribar Radić osnovano je 2009. godine od strane dva partnera sa prethodnim iskustvom stečenim u odvjetničkim društvima u Hrvatskoj i sa vizijom pružanja svojim strankama visoko kvalitetnih pravnih usluga te cjelokupne pravne podrške.

Naš cilj je pružanje individualno prilagođenih savjeta svakoj našoj stranci. Trudimo se postići navedeno detaljnim upoznavanjem s poslovanjem naše stranke kao i tržišnih uvjeta primjenjivih na njezino poslovanje kako bismo bili u mogućnosti ponuditi kompletnu uslugu koja pokriva ne samo pravni, već poslovni i gospodarski aspekt.

Naša komparativna prednost ogleda se u primjeni poslovno orijentiranog pristupa kojim poslovanje naših stranaka smatramo vlastitim, koncentriramo se na pripremu inovativnih rješenja kojima se preveniraju, a ne rješavaju pravni problemi. Na taj se način naše stranke mogu koncentrirati isključivo na svoje osnovno poslovanje.

Naš predani tim pruža pravne usluge sintezom domaćeg, hrvatskog i međunarodnog prava te time omogućuje svojim strankama ostvarivanje sinergije ovog dvostrukog standarda.

Odvjetničko društvo Gjurgjan & Šribar Radić je smješteno u strogom centru Grada Zagreba.

 

Članovi društva:
Ivan Gjurgjan ∙ Irena Šribar Radić

Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080684998 ∙ MB: 2476681
OIB: 78342040305

Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR1623600001102064903

Podaci za kontakt

Gjurgjan & Šribar Radić
Odvjetničko društvo
Dalmatinska 10, HR-10000 Zagreb

Tel. +385(1) 6666-393
Fax. + 385(1) 6666-394
E-mail: gsr@gsr.hr